สวัสดีปีใหม่ 2564

104

ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคา

สมประสงค์ในสิ่งปรารถนาทุกประการ

กองบรรณาธิการ สำนักข่าวเดอะไทยเพรส