ระวัง!ซื้อ-ขายจระเข้บนโลกออนไลน์ เข้าข่ายผิดกฏหมาย

341

กรมประมงเตือน!! ชาวเน็ตระวังการซื้อ – ขาย“จระเข้”บนโลกออนไลน์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีที่โลกโซเซียลมีเดียได้มีการโพสต์และแชร์การซื้อ–ขายจระเข้ผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง จนกลายเป็นกระแสในหมู่ผู้นิยมเลี้ยงสัตว์แปลก โดยได้มีการรีวิวเผยแพร่การเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย นั้น

กรมประมงมีความกังวลใจต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เนื่องจาก “จระเข้”เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งในการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า ผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ CITES โดยต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าและส่งออก นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงจระเข้ยังเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา 76 แห่งพระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามเลี้ยงนอกเขตพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประกาศกำหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ โดยผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 จะต้องปฏิบัติในการแจ้งการประกอบกิจการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียจากการเพาะเลี้ยงจระเข้ และข้อกำหนดที่จำเป็นในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น เช่น ผู้เลี้ยงต้องแจ้งการประกอบกิจการและจำนวนจระเข้ที่มีอยู่ ต้องจัดทำสถานที่เพาะเลี้ยงจระเข้ให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ และต้องเคลื่อนย้ายและปฏิบัติในการจัดการน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ตามที่ประกาศกำหนด เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกรมประมง ตามมาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เพื่อควบคุมให้การเพาะเลี้ยงจระเข้ทุกสายพันธุ์ได้รับบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ที่คิดจะทำการซื้อหรือขายจระเข้เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงได้คำนึงถึง การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) และเมื่อ จะทำการขายต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการครอบครองและผู้ซื้อจะต้องขอใบอนุญาตครอบครองด้วย โดยหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ป่าที่มีสัญชาตญาณของความดุร้ายจึงไม่แนะนำให้ประชาชนนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะอาจจะทำให้เกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนกให้กับบุคคลทั่วไปได้ แต่หากมีการครอบครองหรือเลี้ยงภายในที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้เลี้ยงควรใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงที่มั่นคง มีความแข็งแรง แน่นหนา ไม่แตกหักง่าย มีฝาปิดมิดชิด และเหมาะสมกับขนาดของจระเข้ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน