‘มทรส.ศูนย์นนทบุรี’ร่วม‘สมาคมศิษย์เก่าฯ’ มอบถุงยังชีพ520ชุดให้ปชช.และนศ.สู้โควิด-19

665

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี และผู้สนับสนุนกิจกรรม แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้กับบุคลากร นศ. ศิษย์เก่า และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

6 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (มทรส.ศูนย์นนทบุรี) โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี โดย นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมฯ จัดโครงการ ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิท19 ที่ มทรส.นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแจกสิ่งของสำหรับยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 520 ชุด

โดยในการแจกสิ่งของดังกล่าว ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างครบวงจง ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่น (จากศิษย์เก่า) การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมทั้งเหล่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มทรส.ศูนย์นนทบุรี อาทิเช่น บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง) สิงห์อาสา บริษัท บอร์ดแบนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด (นายอำพล แย้มเยื้อน และนายฐิตินพ พนังวิเชียร) TIC Group (นายประจัญ ดีใจ ประธานชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี) K.C.I. Crane (นายพัฒนา กันอำพล) คณะบริหารธุรกิจ มทรส.ศูนย์นนทบุรี ชมรมศิษย์เก่าช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์ และอุตสาหการ สมาพันะ์นิสิตนักศึกษาไฟฟ้า ราชมงคลนนทบุรี เป็นต้น

“การที่งานในครั้งนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคมฯ เหล่าศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ และศิษย์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์นิยม สมมิตร อุปนายก ที่ร่วมดำเนินการในทุกขั้นตอน รวมไปถึงผู้สนับสนุนจากภายนอก ห้างร้านต่างๆ ที่ช่วยกันให้ชุมชนชาวนนทบุรีผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ในการนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคมและประเทศไทยของเรา” นายฐิตินพ กล่าว

WC รายงาน