เกษตรกรตกค้างกว่า 1 ล้านคน รับสิทธิ์รับเงินวิกฤติโควิด-19

221

อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดก.เกษตรฯ” ย้ำเกษตรกรตกค้างกว่า 1 ล้านคนเร่งลงทะเบียน รับสิทธิเยียวยาช่วงวิกฤติโควิด-19 เริ่มจ่ายชุดแรก 15 พ.ค.นี้

6 พ.ค.63/ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร แถลงถึงความคืบหน้าในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับทุกหน่วยงาน 7 ฐานข้อมูล รวมจำนวน 8.3 ล้านคน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบไม่ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเกิดความซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน คาดว่าจะส่งรายชื่อเกษตรกรชุดแรกให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคาร และเริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาทได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 เดือน ในช่วง พ.ค.- ก.ค.63

“หากเกษตรกรไม่มีบัญชีของธนาคาร ธ.ก.ส.สามารถแจ้งบัญชีของธนาคารที่มีอยู่ และขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.โดยคาดว่าจะมีอีกกว่า 1 ล้านคน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่น หรือ อาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรอำเภอ และสามารถมอบอำนาจซึ่งกันและกันได้ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองเพื่อรวบรวมส่งรายชื่อให้เกษตรอำเภอ”ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน