ส่งออกข้าวไทยปี’63 ทรุดต่อเนื่อง

336

ส่งออกข้าวไทยปี 2563 ทรุดต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาข้าวขาวพื้นนิ่ม เพื่อเป็น Fighting Product

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2563 อาจลดลงมาอยู่ที่ราว 6.2-6.6 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 12.9-18.1 (YoY) นับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี จากปัจจัยลบที่รุมเร้ารอบด้าน

ปัจจัยเดิมที่ยังมีอยู่ให้เห็นต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเฉพาะตลาดข้าวขาว (ข้าวพื้นแข็ง) ที่มีปัญหามากที่สุด ดังนั้น ไทยจึงต้องหาทางออกด้วยการใช้ข้าวขาวพื้นนิ่ม ชูขึ้นมาเป็น Fighting Product เพื่อเข้ามาทำตลาดใหม่ๆ ในระดับกลางที่ผู้บริโภคมักมีกำลังซื้อ โดยหากไทยสามารถส่งเสริมการปลูกข้าวขาวพื้นนิ่มในปี 2563 ได้ที่ราว 0.8 ล้านไร่ ด้วยการมีนโยบายของภาครัฐสนับสนุนแก่ชาวนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะทำให้ไทยสามารถมีผลผลิตข้าวขาวพื้นนิ่มเพื่อส่งออกที่ราว 7 ล้านตันได้ในปี 2570 และเป็นระดับที่ทำให้ไทยสามารถทวงส่วนแบ่งตลาดของข้าวขาวและข้าวหอมมะลิที่หายไปร้อยละ 5.2 คืนกลับมาได้

ทั้งนี้ ไทยจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวในโลกได้มากกว่าร้อยละ 24.5 เนื่องจากปริมาณส่งออกข้าวขาวพื้นนิ่มที่เพิ่มขึ้นจะสามารถชดเชยปริมาณส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิที่ลดลงได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน