สิงห์บุรีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

492

พิธีเปิด โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการ 17 ไร่ กองทัพภาคที่ 1 พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ผอ.ศอ.จอส.ภาค1 ประชาชนรับถุงพระราชทานและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านหนองลาด จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมลงตรวจพื้นที่ในโครงการฯ อีกด้วย

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พลตรี ธนสิน สุขโข ผบ.มทบ.13 พ.ท.นพพร อธินุวัฒน์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหลองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอ ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน

อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การดำเนินงานโครงการ

“โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19” จะมีรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา)โดยดำเนินโครงการในพื้นที่ของฟาร์มตัวย่างทั่วประเทศ จำนวน 31 ฟาร์ม โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 จำนวน 3 ฟาร์ม ใน 3 จังหวัด ดังนี้

1.โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านหนองลาด ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ 17 ไร่

2. โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ดำเนินโครงการๆ 15 ไร่

3.โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จังกวัดราชบุรี เนื้อที่ดำเนินโครงการฯ 30 ไร่ 30 ตารางวา

การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ พร้อมกันในวันที่ 4 พ.ค. 63 ดังนี้

ระยะที่ 1. ตั้งแต่ 4 พ.ค. – 4 ก.ค. 63

ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 5 ก.ค.- 5 ก.ย. 63

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ 6 ก.ย.- 6 ต.ค. 63

อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทหาร,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสา ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพจาก
คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก