ค่ายพ่อขุนผาเมืองแจกข้าวกล่องเพื่อประชาชนมื้อเที่ยงฟรี

669

พล.ม.1 โดย ม.3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจาก COVID-19

กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยกรมทหารม้าที่ 3 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จาก COVID-19 จัดบริการอาหารฟรี

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง เปิดเผยว่า ได้จัดรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหาร บริการแจกอาหารกลางวัน “ข้าวกล่อง” ฟรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน จำนวน 1,000 กล่อง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ มีประชาชน ตลอดจนผู้สัญจรไปมา ทยอยเข้าแถว โดยเว้นระยะห่าง ตามมาตรการ Social Distancing และต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ารับบริการอาหารกลางวัน ด้วยความเป็นระเบียบ

สำหรับการบริการแจกอาหารกลางวันฟรีของกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ครั้งนี้ ภายใต้การนำของ พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง นำกำลังพลจิตอาสาภายในหน่วย คอยบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 พร้อมด้วย พันเอก วิเชษฐ์ จันทร์สิงห์ รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3, พันโทปรีชา วงษ์สาขา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3, พันโท รุ่งโรจน์ เปล่งสันเทียะ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกิจกรรม

นอกจากบริเวณลานอนุสรณ์ค่ายพ่อขุนผาเมืองแล้ว ยังได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมยานพาหนะแบบเคลื่อนที่เร็ว ทั้งรถยนต์,มอเตอร์ไซด์ “กองทัพบก Delivery” จำนวน 6 คัน ,พร้อมรถประชาสัมพันธ์“กองทัพบก ห่วงใยประชาชน” โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 1 (ขุนศึก 35) และทีมคัดกรอง ดำเนินการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชน ในรูปแบบของการบริการแบบเคาะประตูและจัดส่งถึงบ้าน และเน้นครอบครัวทีมีรายได้น้อย และฐานะยากจน ในพื้นที่รอบค่ายพ่อขุนผาเมือง บริเวณชุมชนบ้านพี้ และบ้านโตก ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการบริการประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สะดวกในเดินทางมารับบริการอาหารกล่อง ณ บริเวณจุดบริการลานอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง

สำหรับการบริการอาหารกลางวันฟรีของกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน โดยการประสานงานของ นางนิตยา สวรรค์นคร และคณะ นำของหวานและน้ำดื่ม มาร่วมบริการอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID -19 ที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นการทั่วไป ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของสังคม คือประชาชนในระดับครัวเรือน ทำให้มีความยากลำบากในการหาเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนั้น กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จึงได้จัดกิจกรรมบริการอาหารกลางวันฟรีในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน โดยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ขอขอบคุณ
เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์ : ข่าว
พล.ม.1 ม.3 และ ปรีชา ศรีบุปผา : ภาพ
สวท.เพชรบูรณ์