โควิด-19 ยำเศรษฐกิจปี’63 ไทยเที่ยวไทยซบหนัก

203

ตลาดไทยเที่ยวไทยกับโจทย์ธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมหลังโควิด-19 คาดทั้งปี 2563 คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศเหลือประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย และหากไม่เกิดการระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง ตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ก็น่าจะค่อยๆ กลับมา แต่เนื่องจากยังมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจ กำลังซื้อที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นต่อการมีงานทำลดลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้งปี 2563 อาจหดตัวประมาณ 52.3% ถึง หดตัวประมาณ 46.4% หรือมีการเดินทางประมาณ 79.5-89.5 ล้านคน-ครั้ง ขณะที่รายได้จากคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศน่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.85-5.45 แสนล้านบาท หรือหดตัวประมาณ 55.1% ถึงหดตัวประมาณ 49.4% จากปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะโจทย์ในการปรับวิถีการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Norms) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการที่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งคงจะส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่ก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ขณะที่ผู้ประกอบการหลายรายเผชิญกับสภาพคล่องที่จำกัด ทำให้ยังต้องระมัดระวังควบคุมรายจ่ายโดยให้มีผลกระทบต่อการบริการน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสต็อคสินค้า การจ้างงาน หรือการจัดกิจกรรมการตลาดที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน