“ศรีนานาพร”มอบหน้ากาก KN95 ให้กับทันตแพทยสภา

212

พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย เป็นตัวแทนบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มอบ หน้ากาก KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น และ ผลิตภัณฑ์เจเล่บิวตี้ ให้กับทันตแพทยสภา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานทันตกรรม โดยในปัจจุบันทันตแพทยสภาได้กำหนดแนวทางเพื่อความปลอดภัยสำหรับทั้งบุคลากร และ ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้บริการทันตกรรม หลังจากกลับมาเปิดทำงานทันตกรรมในกลุ่มผู้รับบริการประเภทกลุ่ม ฉุกเฉิน เร่งด่วน และ กลุ่มที่จะเกิดปัญหาได้ในอนาคตอันใกล้ เช่นฟันผุลึก แต่ยังแนะนำให้เลี่ยงงานที่ยังไม่จำเป็นหรือก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย โดยสามารถติดตามประกาศได้จาก เว็บไซต์และเฟสบุ๊คทันตแพทยสภา