นสช.10กลุ่มเช็ก จัด ‘คุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ’‘SMEsผ่านวิกฤต’ Live โดย “ดร.แดนแคนดู”

1140

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 กลุ่มสาธารณะรัฐเช็ก สถาบันการสร้างชาติ (NBI) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในกิจกรรม คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ หัวข้อ “SMEs…ผ่านวิกฤติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ Senior Fellow, Harvard University, USA และประธานสถาบันการสร้างชาติ นายวรวุฒิ ชิระนุรังสี ผู้จัดการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวสุพิชชา ลิ้มทองคำ Director of Beeline Tour & Travel Co.,Ltd. ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. เข้ารับชมทาง Live ตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิ์ที่ https://forms.gle/nTxSUHJ3Rfqwtkr18

ติดต่อสอบถาม คุณจอย 097-049-1586 / คุณปอ 097-049-5490