“ณัฐวุฒิ”มอบอาหารช่วยเหลือชาวบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ ซิตี้

153

ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ(เสื้อลาย) นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้กับชาวบา้น ชุ้น ณัฐเดชกังสกุล (เสื้อฟ้า) มาตรวจความเรียบร้อยและจัดระเบียบการทิ้งระยะห่างพร้อมจัดการการคัดกรองแก่ผู้มารับสิ่งของ

ประชาชนผู้อาศัญอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตำบลเสาธงหิน มารับข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่อง เพื่อประทังความหิวจากวิกฤตโรคระบาดโควิต-19เป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางหรือ ออกไปทำงาน จึงได้ทำตามนโยบานรัฐบาล”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”จึงมีหน่วยงานราชการและเอกชน นำโดย ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ (เสื้อลาย) และกลุ่มเพื่อน นำแจกเพื่อได้พอประทังได้ไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งได้มี ชุ้น ณัฐเดชกังสกุล นายอำเภอบางใหญ่ (เส้อสีฟ้า) เดินทางมาดูจัดระเบียบความเรียบร้อย และตั้งจัดการคัดกรองแก่ผู้ที่มารับของแจก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ รายงาน