สมาคมศิษย์เก่า “ช่างนนท์” ร่วม มทรส.นนท์ รวมใจช่วยเหลือพี่น้องจ.นนท์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

316

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวนนทบุรีผ่านโครงการ ”ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรีร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19” มอบถุงยังชีพพี่น้องชาวนนทบุรี

นายฐิตินพ พนังวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ “ช่างนนท์” และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการ ราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรีร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิด-19”

เพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบให้กับครอบครัวของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กำหนดแจกถุงยังชีพครั้งแรก จำนวน 500 ถุง ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-8-29020-1
ชื่อบัญชีร่วม นายฐิตินพ พนังวิเชียร,นายนิยม สมมิตร,นายธนัชพันธ์ สนธยานนท์

ติดตามยอดการบริจาคและการใช้จ่ายที่ https://www.facebook.com/nonthaburialumni/

#เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน #คนไทยไม่ทิ้งกัน #ช่างนนท์ #คนนนท์ไม่ทิ้งกัน

WC รายงาน