“ธรรมนัส”เปิด อ.ต.ก.ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกไม้ผลสร้างรายได้

217

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.ธรรมนัสสั่งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ให้อ.ต.ก. จัดโครงการส่งเสริมบริโภคผลไม้ไทย ต้านภัยโควิค-19” เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ให้เกษตรกรซึ่งการส่งออกยังไม่คล่องตัว

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมโครงการ “ตลาดอ.ต.ก.ร่วมใจ ส่งเสริมบริโภคผลไม้ไทย ต้านภัยโควิค -19” ที่ตลาด อ.ต.ก. บริเวณตลาดเกษตรกร โดยกล่าวว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ โดยผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วงมีผลผลิตออกสู่ตลาดระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เร่งส่งเสริมการบริโภค โดยนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมเพื่อช่วยภาคการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการนี้ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยเป็นการกระจายผลผลิตจากแหล่งปลูกสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าแปรรูป เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จากตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา ทุเรียน มังคุด เงาะ จากภาคตะวันออก มะม่วงสายพันธุ์งามเมืองย่าจากจังหวัดอุทัยธานี น้ำหมากเม่าจากจังหวัดสกลนคร เป็นต้น โดยจะจัดถึงวันที่ 17 พฤษภาคม

ด้านนายศุภฤกษ์ เอี่ยมลออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า ที่ตลาดอ.ต.ก. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทั้งผู้ค้าและประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ รวมทั้งจัดอ่างล้างมือและจุดวางเจลแอลกอฮอล์ทั่วทุกมุมของตลาด นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์สำหรับประชาชนที่ไม่ต้องการเดินทางออกจากบ้าน โดยมอบส่วนลดในการซื้อสินะนค้ากิโลกรัมละ 5 บาท สำหรับซื้อสินค้าผ่าน www.ortorkor.com, facebook (อตก เดลิเวอรี่ – www.ortorkor.com) และ Line @ortorkordelivery โดย อ.ต.ก. จะนำส่วนลดดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนลดราคาค่าขนส่งสินค้าที่คิดตามระยะทาง สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092-289-2895และ
089-079-9545

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน