โควิด-19เล่นงานธนาคารพาณิชย์ไทยกำไรหาย

117

คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 กำไรหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นแค่เพียงภัยร้ายทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังได้ทยอยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วน รวมไปถึงธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องมีบทบาทหลายด้านมากขึ้น ทั้งการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการติดตามและบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อในเชิงรุก ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สภาวะแวดล้อมที่อ่อนแอของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ ทั้งการปล่อยสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยให้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส

อย่างไรก็ดี เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และมีเงินสำรองในระดับสูง ขณะที่ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (LCR) ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ถึง 175.28%

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน