SME D BANK เปิดตัวเว็บไซต์ส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs

217

นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

ธพว. หนุนเอสเอ็มอีพลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส เปิดตัวเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th เติมทักษะพาธุรกิจก้าวผ่านอุปสรรค

ธพว. เปิดตัวเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th ช่วยเอสเอ็มอีไทยพลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส เติมทักษะความรู้ ติดปีกขยายตลาดบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดน สร้างสังคมผู้ประกอบการยุค 4.0 สามารถปรับตัวก้าวข้ามปัญหา ธุรกิจมีศักยภาพพร้อมกลับเดินหน้าต่อไปได้รวดเร็ว

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะด้านยอดขายลดลง บางรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว

ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นอกเหนือจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว ยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีไทยเพิ่มทักษะความรู้ สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมจะกลับมาเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปแล้ว ด้วยการจัดทำเว็บไซต์พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (https://wdev.smebank.co.th/)

สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจครบวงจร ประกอบด้วย 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมขยายตลาดออนไลน์ 2. e-Learning คอร์สสอนความรู้ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจผ่านออนไลน์ 3.บทความเติมความรู้ เพื่อผู้ประกอบการศึกษา และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสม เช่น การเขียนแผนธุรกิจ ทิศทางการตลาดยุคดิจิทัล การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 4. รวบรวมแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และ 5. ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตัวเอง

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถใช้บริการเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการธุรกิจของตัวเองหรือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง เกิดเป็นสังคมธุรกิจเอสเอ็มอี ยุค 4.0

“จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธพว.ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ ภายใต้แนวคิด “เติมความรู้คู่ทุน” นอกจากด้านการเงินแล้ว ยังมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจ โดยเว็บไซต์นี้ จะช่วยเติมทักษะให้ผู้ประกอบการ สามารถพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นให้กลายมาเป็นโอกาส ปรับตัวก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ และเมื่อการแพร่ระบาดคลี่คลายไปแล้ว ธุรกิจก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปได้ทันที เพราะมีศักยภาพแข็งแกร่งกว่าเดิมที่เคยเป็นมา” นางสาวนารถนารี กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน