สวนสุนันทาจัดให้นักศึกษาสู้โควิด-19ทุกคน1,500บาท

379

มรภ.สวนสุนันทา แจ้งว่าพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน จ่ายเงินเยียวยา ให้นศ.ปัจจุบัน และนศ.ใหม่ ระดับป.ตรี ทุกคน จำนวน 1,500 บาท ในวิกฤติ COVID – 19 พร้อมทั้งได้มีแนวทางช่วยเหลือคือ

• ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียน
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
• ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสภาพระดับป.ตรี
• มีกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษาสู้ COVID-19
หากตรวจพบการติดเชื้อรับ 10,000-
เสียชีวิตรับ 100,000-

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะที่สังกัดได้โดยตรง

สอบถามได้ที่ โทร. 0-2160 -1023 / 0-2160 -1400 ในเวลาทำการ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน