SCG พร้อมส่งมอบ สู้ภัยโควิด-19

333

นวัตกรรมของ SCG…ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ ในการตรวจโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย… ภาพนี้เป็นการลองใช้ในวันส่งมอบที่ รพ. ราชวิถี กรุงเทพฯ