โควิด-19ปิดเส้นทางกล้วยไม้ส่งออกร้องรัฐบาลช่วยด่วน

429

สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยยื่นข้อเสนอ 8 ข้อต่อรัฐบาลเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกดอกกล้วยไม้ ผลกระทบจากพิษโควิด-19 ทำธุรกิจทั้งระบบหยุดชะงัก ตลาดส่งออกปิด รายได้เป็นศูนย์

นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยเปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากประเทศไทยที่เป็นอันดับ 1 ในธุรกิจการส่งออกดอกกล้วยไม้

ขณะนี้ขาดรายได้ ต้องตัดดอกกล้วยไม้ทิ้งทุกวัน จากการหารือร่วมกันของสมาคมเห็นตรงกันว่า ต้องการภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือภายใน 1 เดือนนี้ โดยส่วนตัวได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้รัฐสนับสนุนธุรกิจกล้วไม้ดังนี้

1. ขอให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐทั้งหมดหยุดพักชำระหนี้ชั่วคราวแก่บริษัทและผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ รวมทั้งให้บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ โดยให้ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. ขออนุมัติเงินกู้วงเงินดอกเบี้ยต่ำแบบไม่มีเงื่อนไขแก่เกษตรกรและบริษัทผู้ส่งออกกลัวยไม้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท

3. ให้ยกเลิกหรือลดการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของเจ้าของกิจการ/บริษัท/ผู้ส่งออกกล้วยไม้จาก 4% ให้เหลือ 1%

4. ลดการจัดเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลของบริษัท/ผู้สงออกดอกกล้วยไม้ไทยจากเดิม 20% เหลือ 15 % ระยะเวลา 2-5 ปี 5. ลดการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ในช่วงวิกฤตลง 50% ของการจ่ายจริงเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

6. ขอการสนับสนุนช่วยเหลือค่าแรงงาน 50% ให้บริษัท/ผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ที่ขึ้นทะเบียนนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อที่การรักษาแรงงาน ป้องกันการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาซึ่งเป็นการลดการแพร่ระบาดและรักษาเศรษฐกิจให้คงอยู่ได้

7. ขอให้ภาครัฐพิจารณา ยกเลิก แก้ไขปรับปรุงมาตรการ ข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการส่งออกดอกกล้วยไม้ทั้งระบบให้คล่องตัวยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวรองรับการเติบโตของธุรกิจการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย

8. ขอยกเลิกหรือลบข้อมูลเครดิตบูโรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกและบริษัทผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยทุกราย

นายเจตน์ กล่าวว่า หากรัฐช่วยเหลือตามที่เสนอเชื่อว่า ธุรกิจการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจะพลิกฟื้นได้โดยเร็ว ภายหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยประเทศนำเข้าหลัก ได้แก่ จีน ยุโรป โดยเฉพาะอิตาลี, สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง จนกระทั่งตลาดปิด ไม่สามารถส่งออกได้ แม้แต่ลูกค้าภายในประเทศยังไม่ซื้อจึงต้องตัดช่อกล้วยไม้ทิ้งทุกวัน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน