กาฬโรคแอฟริกาในม้าฆ่าม้าตายแล้ว154ตัว

153

กรมปศุสัตว์ สนับสนุนเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้เลี้ยงม้าช่วงเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า สรุปม้าตาย154ตัว

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(AHS) ในประเทศไทย ซึ่งมีม้าตายไปแล้ว เป็นจำนวน 154 ตัว (ข้อมูลจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563) กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้การสนับสนุนเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่เลี้ยงม้าไปแล้ว จำนวน 20,280 กิโลกรัม (1,014 ฟ่อน) ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19,500 กิโลกรัม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 39 ราย ม้า 99 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดยโสธร 780 กิโลกรัม สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า 5 ราย ม้า 35 ตัว โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

ทั้งนี้ การสนับสนุนเสบียงสัตว์ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้นเท่านั้น นอกเหนือจากการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพของม้าที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน