ตาสว่าง จังหวัดที่ประกาศงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 24 ชั่วโมง

127

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ แจ้งว่า จังหวัดที่ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 24 ชั่วโมง งดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ เพื่อคนไทยปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 และอุบัติเหตุบนท้องถนน และขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน

ภาคเหนือ (12 จว.)

1. เชียงราย : 12 เม.ย.-16 เม.ย. 63
2. เชียงใหม่ : 10 เม.ย.-20 เม.ย. 63
3. ลำพูน : 1 เม.ย.-30 เม.ย. 63
4. ลำปาง : 11 เม.ย.-15 เม.ย. 63
5. แพร่ : 11 เม.ย.-20 เม.ย. 63
6.น่าน: 8 เม.ย.-19 เม.ย. 63
7. ตาก : 11 เม.ย.-20 เม.ย. 63
8. สุโขทัย: 11 เม.ย.-20 เม.ย. 63
9. อุตรดิตถ์: 9 เม.ย.-30 เม.ย. 63
10. กำแพงเพชร : 10 เม.ย.-20 เม.ย. 63
11. พิจิตร : 10 เม.ย.-16 เม.ย. 63
12. พิษณุโลก : 1 เม.ย.-30 เม.ย. 63

ภาคกลาง (11 จว.)

13. เพชรบูรณ์ : 9 เม.ย.-18 เม.ย. 63
14. นครสวรรค์: 12 เม.ย.-20 เม.ย. 63
15. ชัยนาท : 3 เม.ย.-30 เม.ย. 63
16. ลพบุรี : 12 เม.ย.-16 เม.ย. 63
17. สุพรรณบุรี : 4 เม.ย.-30 เม.ย. 63
18. นครนายก : 10 เม.ย.-19 เม.ย. 63
19. สมุทรสงคราม : 2 เม.ย.-30 เม.ย. 63
20. สมุทรปราการ : 11 เม.ย.-20 เม.ย. 63
21. สมุทรสาคร : 10 เม.ย. – 20 เม.ย. 63
22. นครปฐม : 31 มี.ค.-30 เม.ย. 63
23. กรุงเทพมหานคร : 10 เม.ย.-20 เม.ย. 63

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11 จว.)

24. สกลนคร : 31 มี.ค. – 16 เม.ย.63
25. ชัยภูมิ : 11 เม.ย.-20 เม.ย. 63
26. กาฬสินธ์ : 11 เม.ย.-17 เม.ย. 63
27. มุกดาหาร : 6 เม.ย.-30 เม.ย. 63
28. นคราชสมี า : 11 เม.ย.-18 เม.ย. 63
29. บุรีรัมย์ : 2 เม.ย.-30 เม.ย. 63
30. สุรินทร์: 2 เม.ย.-30 เม.ย. 63
31. ศรีสะเกษ : 11 เม.ย.-30 เม.ย. 63
32. ยโสธร : 11 เม.ย.-17 เม.ย. 63
33. อำนาจเจริญ : 10 เม.ย.-17 เม.ย. 63
34. อุบลราชธานี : 10 เม.ย.-30 เม.ย. 63

ภาคตะวันออก(4จว.)

35. ปราจีนบุรี : 10 เม.ย.-30 เม.ย. 63
36. ฉะเชิงเทรา : 10 เม.ย.-19 เม.ย. 63
37. ระยอง : 2 เม.ย.-15 เม.ย. 63
38. ตราด : 11 เม.ย.-19 เม.ย. 63

ภาคตะวันตก (3 จว.)

39. ราชบุรี : 11 เม.ย.-19 เม.ย. 63
40. เพชรบุรี : 3 เม.ย.เป็นตน้ ไป
41. ประจวบคีรีขันธ์ : 9 เม.ย.-30 เม.ย. 63

ภาคใต้ (5 จว.)

42. ระนอง : 10 เม.ย.-15 เม.ย. 63
43. สุราษฎร์ธานี : 11 เม.ย.-17 เม.ย. 63
44. สงขลา : 12 เม.ย.-19 เม.ย. 63
45. ยะลา : 10 เม.ย.-16 เม.ย. 63
46. นราธิวาส : 12 เม.ย.-20 เม.ย. 63

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน