‘สวนสุนันทา’สร้างชื่อกระฉ่อนโลก

284

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อจ.สวนสุนันทาคว้า “เหรียญทอง” งานวิจัยนวัตกรรมใหม่สร้างโลก “เพิ่มมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรมหลือทิ้ง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง “Gold” ผลงานนวัตกรรมบนเวทีนนานาชาติ 23rd Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies “ARCHIMEDES” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 ด้วยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวว่า “สำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองวัสดุใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมกาแฟ และอุตสาหกรรมรองเท้า ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี รวมถึงมีความทนทาน ความยืดหยุ่นและความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปได้ตามต้องการ นอกจากนี้มีรูปแบบและกลิ่นของกากกาแฟยังคงอยู่ เหมาะสำหรับการรองรับแรงกระแทกและสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปูพื้นหรือวัสดุตกแต่งผนังภายในอาคาร”

ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ BCG model (Bio Economy, Circular Economic, Green Economy) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่สามารถหมุนเวียนหรือลดปริมาณขยะและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“การพัฒนาวัสดุในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าของวัสดุเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยในปี 2561 สูงถึง 566 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการบริโภคสูงถึง 120,000 ตันต่อปี คาดว่าจะมีกากกาแฟมากกว่า 290,000 ตันต่อปีในปี 2565 การแปรรูปใช้อัตราส่วนของกาแฟบดละเอียดและ EVA 90:10 ผสมที่อุณหภูมิ 120 ° C และการอัดรีดตามลำดับผลการทดลองมีดังนี้: Hardness 40 Shore E , Tensile Strength 27.83 Kg/cm , Elongation at Break 165% , Tear Strength 12.98 Kg/cm, Split Tear 3.02 Kg/cm, Shrinkage 1.64% , Compression Set 87.09%.” ผศ.ดร.เอกพงศ์ กล่าวในที่สุด

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน