เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับป้องกันไวรัสโควิด-19 คัดกรองเข้าร้าน เปิดระยะห่างทางสังคม

342

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 คุมเข้มคัดกรองลูกค้าเข้าร้าน เพิ่มประสิทธิภาพการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้จำกัดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทำเส้นเว้นระยะต่อคิวให้ลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกร้าน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน พร้อมมุ่งเน้นมาตรการด้านการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและลูกค้าร้านเซเว่นฯทั่วประเทศมั่นใจได้ว่ามาตรการที่บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายปลอดภัย จึงขอวิงวอนมายังลูกค้าทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันโดยมีขั้นตอนในการคัดกรองก่อนเดินเข้าร้านเพื่อใช้บริการ ดังนี้

− ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้บริการภายในร้าน

− ขออนุญาตวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ

− บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับลูกค้าและพนักงาน บริเวณหน้าร้าน และเคาน์เตอร์จุดชำระเงิน

− ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยกำหนดจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน สำหรับร้านขนาดเล็ก จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 10 คน ร้านขนาดกลางจะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั้งละไม่เกิน 15 คน และร้านขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

− รวมทั้งมีการทำเส้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตรระหว่างรอคิวหน้าร้าน ขณะที่จุดชำระเงินก็ได้ตีเส้นเว้นระยะต่อคิวภายในร้านบริเวณเคาน์เตอร์ให้มีระยะมากกว่า 1 เมตรเช่นกัน

− ทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

​“บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานอย่างสูง พร้อมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กรุณาให้ความเชื่อมั่นในมาตรฐานของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตลอดมา” นายสุวิทย์ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน