สารวัตรเกษตรจัดทัพลุยสอยขบวนการค้าปุ๋ย สารเคมีเถื่อน เพิ่มสายตรงชงแจ้งเบาะแส

154

กรมวิชาการเกษตร  เปิดไทม์ไลน์ขบวนการค้าปุ๋ย  สารเคมีไม่มีคุณภาพ พบรุกหนักช่วงฤดูเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  โฟกัสรถเร่ตระเวนขายตามหมู่บ้าน  โปรโมชั่นจัดหนักทั้งลด แลก แจก แถม  ขายผ่านตัวแทนหมู่บ้าน  แนะวิธีซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  พร้อมเพิ่มสายตรงแจ้งเบาะแสหวังกวาดล้างขบวนการเถื่อน

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ในช่วงเวลานี้ซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชของเกษตรกรเป็นช่วงที่สารวัตรเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  จะได้รับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการหลอกขายปุ๋ยและสารเคมีปลอมมากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ  เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรมีความต้องการใช้ทั้งปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  จึงทำให้มีผู้ฉวยโอกาสผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตปลอมและไม่ได้มาตรฐานมาหลอกขายเกษตรกร  โดยที่ผ่านมาพบว่าแหล่งที่เกษตรกรจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าวส่วนใหญ่จะมาจากรถเร่ซึ่งตระเวนขายไปตามหมู่บ้าน  โดยมีการติดต่อและขายให้เกษตรกรโดยตรงใช้กลยุทธ์ลดราคา  ให้ของแจกของแถม เช่น โทรทัศน์  พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด และโทรศัพท์มือถือ เพื่อดึงดูดใจหากซื้อในปริมาณตามที่กำหนดไว้   ขณะเดียวกันยังมีการขายผ่านตัวแทนในหมู่บ้าน  หากมีเกษตรกรสนใจสินค้าจะจดรายชื่อไว้โดยเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแล้วค่อยนัดส่งสินค้าภายหลัง  จึงได้สั่งการให้สารวัตรเกษตรเครือข่ายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร  เผ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มักพบเกิดปัญหาดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม  แม้ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้จะได้รับการแจ้งเบาะแสรถเร่ขายปัจจัยการผลิตปลอมน้อยลง  เนื่องจากได้มีการประสานงานทำงานกันเป็นทีมระหว่างสารวัตรเกษตรอาสา  ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน  ได้แก่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันมีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านทุกจังหวัดจำนวนเกือบ 7,000 คน  กับสารวัตรเกษตรเครือข่ายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร   โดยร่วมกันสอดส่องและดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นกับผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยนำรถเข้าไปเร่ขายปัจจัยการผลิตปลอมตามหมู่บ้าน  แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่าขบวนดังกล่าวจะหมดสิ้นไป  ดังนั้นจึงขอเตือนเกษตรกรอย่าได้หลงเชื่อและขอให้ใช้ความรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตทุกชนิดดังกล่าว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   กล่าวว่า  การเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตรต้องซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร   อ่านฉลาก ดูชื่อสามัญ ตรวจดูวันที่ผลิตต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  สภาพภาชนะบรรจุไม่เก่า ไม่เสื่อม  ภาชนะบรรจุไม่รั่วไหล  ไม่แบ่งขายหรือถ่ายลงภาชนะอื่น    ไม่ซื้อสินค้าที่อ้างว่าเป็นสูตรพิเศษ หรือราคาถูก   ส่วนการเลือกซื้อปุ๋ย  ภาชนะหรือกระสอบปุ๋ยต้องใหม่ ไม่มีรอยฉีกขาดหรือเย็บใหม่  และควรซื้อจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยเท่านั้น ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าเร่  โดยขอเอกสารกำกับปุ๋ยและใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง  ฉลากปุ๋ยต้องจัดเจน และมีรายละเอียดของปุ๋ยแต่ละประเภทถูกต้องครบถ้วน   อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ได้รับเครื่องหมาย Q shop 

“กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากผู้ที่มีเจตนาจะเอาเปรียบหลอกขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ  ดังนั้นจึงได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้เกษตรกรหรือผู้ที่ทราบเบาะแสสามารถแจ้งได้ทันทีหากพบรถเร่ขายที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย  หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการผลิตหรือจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ   โดยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแสปัจจัยการผลิตปลอม ไม่ได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์.0-2940-5434 และ 086 321 0018”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว