สวนสุนันทามอบกระเช้าแสดงความขอบคุณชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

173

6 เม.ย.63 /รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม ให้กับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อตอบแทนน้ำใจที่ให้การช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังจากถูกสวมรอยนำบัตรประชาชนไปกระทำผิดกฎหมายจนถูกฟ้องร้องดำเนินคดี