สนับสนุนทุนสร้างโรงพยาบาลสนาม มธ.

127

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเงินจำนวน 5,000,000 บาท ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีเร่งด่วน เพื่อรองรับและทำการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในฐานะประธาน โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคในวันนี้ (วันที่ 2 เม.ย.63)