เราจะเดินไปด้วยกัน

160

29มี.ค.2563 กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลผู้ติดเชื้อ เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ขอให้ทุกคนมีสติอย่าตื่นตระหนก ไม่ออกจากบ้าน ดูแลเรื่องความสะอาดในตนเอง ทิ้งระยะห่างเมื่อสนทนากับทุกคน

ที่สำคัญ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ทุกคน พยาบาล ทุกคน และเจ้าหน้าที่ จิตอาสาทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนไทยทุกคน

จากใจของเรา
สำนักข่าวเดอะไทยเพรส