ซีพี ออลล์ มอบน้ำดื่มให้แก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

171

นางเชาวณีย์ บุญแสวง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบ้ติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกันส่งต่อน้ำใจ มอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ มีน้ำดื่มสะอาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19

ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร มรว.สุพรรณ สนิทวงศ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้
ซีพี ออลล์ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”