รัฐบาลสิงคโปร์ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสูง พร้อมประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19

290

22 มีนาคม 2563 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในระดับสูงสุด หวังลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัสเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ และการแพร่กระจายในชุมชน พร้อมดูแลความปลอดภัยของชาวสิงคโปร์ และทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก โดยได้ออกมาตรการล่าสุดรวมทั้งเพิ่มคำแนะนำต่อผู้ที่เดินทางมายังสิงคโปร์ดังนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้เดินทางระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศใดก็ตาม) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์ได้ระงับการจอดแวะพักและเทียบท่าของเรือสำราญทุกประเภท
  2. สำหรับผู้เดินทางที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ควรรักษาสุขอนามัยส่วนตัว และตรวจสอบอาการของตน โดยสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยได้ที่ https://www.visitsingapore.com/travelguidetips/travelresponsibly/ สำหรับการวางแผนการเดินทาง โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (https://www.moh.gov.sg) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค และมาตการควบคุมเขตพรมแดน

ประวัติการเดินทางในประเทศ/ภูมิภาค

สำหรับผู้พำนักในสิงคโปร์และผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาว

สำหรับผู้เดินทางระยะสั้น

มณฑลหูเป่ย (ประเทศจีน)แยกกักกัน 14 วัน (Quarantine)ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ
ทุกประเทศ/ภูมิภาคกักตัวเองในที่พัก 14 วัน (SHN)ไม่อนุญาตให้เข้า หรือเดินทางผ่านประเทศ