ซีพีออลล์มอบเงิน 1 ล้านบาท

182

ซีพี ออลล์ มอบเงิน 1 ล้านบาทจากยอดแชร์คลิปเชิดชูพระคุณครูให้กับกองทุนช่วยเหลือครูที่ปฎิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยงภัย

นายสุชาติ วัฒนา (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด ในกลุ่มธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับกองทุนช่วยเหลือครูที่ปฎิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยงภัย จากยอดการแชร์คลิปวีดีโอภาพยนตร์เชิดชูพระคุณครู เรื่องราวของคุณครูเจี๊ยบ-นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครูอาสาศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)บ้านกรูโบ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก แบ่งเป็นจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครู 900,000 บาท

ขณะเดียวกันยังได้มอบให้ทายาทคุณครูนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ 100,000 บาท โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (กลาง) ประธานกรรมการ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย นายรัชภูมิ แก้วสัมฤทธิ์ (ขวา)ทายาทคุณครูเจี๊ยบ รับร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิ พอ.สว. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้