7-11 ประกาศพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในยามวิกฤต

415

ซีพี ออลล์ มีความห่วงใยต่อวิถีชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการจัดเตรียมสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย อย่างเต็มความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

18 มี.ค.63/บมจ.ซีพีออลล์ ได้รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีความห่วงใยต่อวิถีชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ จึงระดมทีมงานเตรียมพร้อมบริการประชาชนให้มีสินค้าอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

ขณะเดียวกัน ได้ยกระดับมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในร้าน เซเว่นฯ ทั่วประเทศ ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจในการดูแลพนักงานและลูกค้าอย่างเต็มที่

เซเว่น อีเลฟเว่น ขอประกาศว่าเราจะร่วมต่อสู้และเคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน แม้จะมีความยากลำบากมากในการบริหารจัดการ แต่เราจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ประชาชนทั่วประเทศ และสร้างความสว่างไสว ให้ความอุ่นใจ และความปลอดภัยกับทุกชุมชน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน