ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ อีก 3 เดือน ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยต่ำสุดในรอบ 73 เดือน

135

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 73 เดือน

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) เดือนก.พ. 63 ร่วงต่ำสุดทำ New Low หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในช่วงเดือนก.พ. 2563 เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กดดันให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 73 เดือน โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นในทุกมิติการครองชีพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 จะเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านรายได้และการมีงานทำของครัวเรือนไทย ทั้งนี้ มาตรการภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1 ก็น่าจะช่วยประคับประคองภาวะความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทยได้ในบางส่วน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน