เข้มตลาด อ.ต.ก. ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ตรวจพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าทุกคน

348

ตลาด อ.ต.ก. กำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งผู้ค้าและผู้มาจับจ่ายซื้อของ ผู้ประกอบอาหารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยาง พร้อมตั้งจุดบริการล้างมือทุกมุมของตลาดฃ

นายศุภฤกษ์ เอี่ยมลออ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่าว่า เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร โดยตั้งจุดเพื่อตรวจไข้วัดอุณหภูมิร่างกายตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ค้าและผู้มาจับจ่ายใช้สอยตามช่องทางเข้าออกรอบตลาด 4 จุดซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดี โดยหากตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้เพื่อที่ทั้งผู้ค้าและผู้มาซื้อของจะได้เกิดความมั่นใจ โดยสติ๊กเกอร์จะในแต่ละวันจะเปลี่ยนสีไปเพื่อไม่ให้มีใครนำสติ้กเกอร์เก่ามาใช้ซ้ำ

สำหรับผู้ค้านั้น ทาง อ.ต.ก. ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือพลาสติกหรือยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาหาร นอกจากนี้ที่โต๊ะรับประทานอาหารจะมีเจลแอลกอฮอล์วางอยู่ พร้อมทั้งเพิ่มจุดให้บริการล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 4 จุดทั่วตลาดสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

นายศุภฤกษ์กล่าวถึง สถานการณ์การค้าขายในตลาดอ.ต.ก. ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจีน ฮ่องกง ยุโรปที่มาซื้อสินค้าเกษตรในตลาดอ.ต.ก. ลดลงไปมาก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้า ส่วนคนไทยยังคงมาซื้อสินค้าตามปกติและไม่พบลักษณะการกักตุนอาหารเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารสด

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน