ถึงคิวยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัดกระบี่ ‘ธรรมนัส’คำรามใครขวางเจอดี

220

“ธรรมนัส” ปักป้ายประกาศยึดคืนพื้นที่ส.ป.ก. ใน จว. กระบี่และสุราษฎร์ธานีหลังถูกนายทุนรายใหญ่เข้าครอบครอง ย้ำหากขัดขวางการนำสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปยัง ต. กระบี่น้อย อ. เมือง จว.กระบี่ เพื่อปักป้ายประกาศยึดพื้นที่เป้าหมาย แปลง No 602 โดยระบุว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำลังแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 3 แปลง เนื้อที่ 12,812 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ซึ่งแปลงแรกที่สามารถยึดคืนแปลงได้คือ แปลงที่บริษัท เขาพนม แพลนเตชั่น จำกัดครอบครอง เนื้อที่ประมาณ 976 ไร่ โดยสามารถยึดคืนได้ทั้งแปลง ที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง ต. เขาพนม อ. เขาพนม

ล่าสุดส.ป.ก. ออกแบบผังแปลงที่ดิน สำรวจถนนสายหลัก สายรอง แหล่งน้ำ รวมทั้งประมาณราคาการล้มและสับต้นปาล์มน้ำมันที่ผู้ครอบครองปลูกในพื้นที่เป็นเงิน 3,123,000 บาท

ขณะนี้นำเสนอคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ส่วนบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 11,836-2-37 ไร่ คาดว่า จะยึดคืนเนื้อที่ 9,474 ไร่ 67 ตารางวาประกอบด้วย แปลงท้องที่ต. พรุเตียวและเขาพนม อ. เขาพนม เนื้อที่ 4,649 ไร่ 2 งาน 63 ตารางว่า คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ 4,200 ไร่ 1 งาน77 ตารางวา แปลงท้องที่ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลองและต. กระบี่น้อย อ. เมืองกระบี่ เนื้อที่ 7,186 ไร่ 3 งาน​ 78 ตารางวา​คาดว่า จะยึดคืนเนื้อที่ 4,273 ไร่ 2 งาน​ 90 ตารางวา

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก. กล่าวว่า การประกาศยึดคืนพื้นที่นี้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เพื่อนำที่ดินซึ่งถูกครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนจะพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต พัฒนาการผลิต และการจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นรมช. ธรรมนัสได้เดินทางไปปักป้ายประกาศยึดคืนพื้นที่ตามคำพิพากษาแปลงรวมชัยบุรีปาล์มทอง เนื้อที่ประมาณ 1,749 ไร่ที่ หมู่ 5 ต. ไทรทอง อ. ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี โดยกล่าวว่า ระหว่างที่ ส.ป.ก.ฟ้องขับไล่บริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด มีผู้บุกรุกเข้าถือครองโดยผิดกฎหมายซ้อนหลายกลุ่มทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ซึ่งส.ป.ก.สุราษฎร์ธานีได้เจรจากับกลุ่มผู้ครอบครอง โดยส่วนใหญ่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. แต่มีบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือครองรายใหญ่ไม่ยินยอมจึงต้องมียึดคืนที่ดินในครั้งนี้ หากมีผู้ขัดขวางการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล

ต่อมาคณะของรมช. ธรรมนัสเดินทางไปยังอ. ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานีเพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกร 35 ราย พร้อมมอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 10 ราย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน