รมช.ศธ. ตรวจงานยะลา จี้กศน.เร่งใช้งบ 908 ล้านเสริมศักยภาพโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

แชร์

รมช. ศธ ลงพื้นที่ยะลา ฝากทุก กศน. เร่งใช้งบ และสำรวจสิทธิ์ที่ดินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทุ่มงบ 908 ล้าน สนับสนุนคุณภาพโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช. ศธ ) พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายณัฐพล นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังสภาพปัญหาการศึกษาในพื้นที่ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ขณะเดียวกันตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ที่โรงเรียนเอกชน “ลุกมานูลฮากีม” อ.ยะหา โดยมีผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

ดร.กนกวรรณ เปิดเผยว่า การจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้บริการการศึกษาเพื่อเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ต่างไปจากการศึกษาในระบบ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากครู กศน. นักศึกษา ผู้นำชุมชน และเครือข่ายทุกระดับ

“ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพของบริบทในแต่ละพื้นที่”ดร.กนกวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่มาหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งเดินทางมาบ่อยที่สุด ส่วนตัวรู้สึกชื่นชมการทำงานของชาว กศน.ที่ทำงานภายใต้ปัญหาอุปสรรคมากมาย หลายพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร การเดินทางกว่าจะไปถึงยากลำบากมาก แต่ก็ต้องการไปเยี่ยมให้กำลังใจครบทุกจังหวัด พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

“ภูมิใจการจัดการศึกษาของ กศน. ที่ไม่มีห้องเรียน ไม่มีเข้าแถวหน้าเสาธงจันทร์ถึงศุกร์ แต่เรามีนักศึกษา กศน.ที่มีความรับผิดชอบ เรามีครูพันธุ์พิเศษ กศน.ที่เข้าถึง-เข้าใจในกลุ่มผู้เรียน กศน.ด้วยกัน แม้ผู้เรียน กศน.จะเรียนกลุ่มสัปดาห์ละครั้งเท่านั้น แต่จบแล้วก็มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีไม่ต่างกัน พิสูจน์ได้ว่าผู้เรียนจำนวนมากที่จบ กศน.ไปแล้ว ประสบความสำเร็จในชีวิต ได้งานดี ๆ จำนวนมาก”ดร.กนกวรรณ กล่าว

ดังนั้น จึงตั้งใจผลักดันให้พนักงานราชการ และพนักงานอัตราจ้าง กศน. ได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานที่ได้เสียสละทุ่มเทมาตลอด โดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จะมีโอกาสได้เข้ารับการจัดสรรเป็นข้าราชการครู กศน.จำนวน 891 อัตรา โดยจะจัดสรรอัตราในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้บรรจุก่อน 140 อัตรา

ดร.กนกวรรณ กล่าวฝากให้ กศน.ทั่วประเทศเร่งใช้งบประมาณปีนี้ จากนั้นให้สำรวจที่ตั้งสำนักงานว่าเป็นพื้นที่ของเราหรือไม่ เพราะทราบว่า กศน.อำเภอ/ตำบลหลายแห่ง ไม่มีสิทธิ์ในที่ดิน จึงทำให้ยากต่อการของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม แต่หากสถานที่ตั้งเป็นของส่วนราชการอื่น เช่น อยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะนำไปหารือกับสำนักงบประมาณและส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อหาทางแก้ปัญหา โดยจะเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมให้ เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาสำนักงานได้ ถือเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพของ กศน.ทั่วประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์