ลั่น!! สู้ภัยโควิด-19 ผลไม้ตามฤดูกาลปีนี้ สายการบินไฟเขียวโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องได้ฟรี

772

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน MOU 3 ฝ่าย ความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ด้านโลจิสติกส์ …สู้ภัย COVID – 19 เป้าหมายเงาะ มังคุด ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ ลองกอง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ด้านโลจิสติกส์ …สู้ภัย COVID – 19 ของกรมการค้าภายใน นำโดยนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งมีนายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมลงนามเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนื้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 3 ฝ่าย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมลงนาม ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำกัด บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชอบไทย จำกัด บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)

สำหรับปีนี้ กรมการค้าภายใน จะดำเนินการบริหารจัดการผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2563 และร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริโภค ส่งเสริมการจำหน่ายและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดปลายทางแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผลผลิตเป้าหมาย คือ เงาะ มังคุด ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ ลองกอง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสายการบินจะให้ความร่วมมือโดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสารให้สามารถโหลดน้ำหนักของผลไม้ขึ้นเครื่องบินได้โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่าย โดย สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดน้ำหนักฟรี 20 กิโลกรัม

ส่วนสายการบินนกแอร์ อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดน้ำหนักฟรี 10 กิโลกรัม ( Nok Max และ Nok X – tra โหลดได้ฟรี 20 กิโลกรัม)

นายทวี เกศิสำอาง ได้กล่าวเสริม ในส่วนของกรมท่าอากาศยาน ปัจจุบันดูแลรับผิดชอบท่าอากาศยาน จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนการให้บริการกล่องบรรจุภัณฑ์ของกรมการค้าภายใน ในการโหลดผลไม้ขึ้นเครื่องบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการขนย้าย ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านการบิน โดยสามารถรับกล่อง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทุกแห่ง พร้อมทั้งจัดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรจัดจำหน่ายผลไม้ตามฤดูภายในท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมท่าอากาศยาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลาง รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตร หรือสินค้าเน่าเสียง่ายออกสู่ตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น ทั้งเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิค 19 ( COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน