ตะลึงสยามทิวลิป 4 พันธุ์ใหม่สายสวยสะกดสาย ตาชาวไทยและต่างชาติ

379

กรมวิชาการเกษตร  อวดโฉมปทุมมา 4 พันธุ์ใหม่สร้างความแปลกใหม่ในวงการไม้ดอกไม้ประดับ  ชูจุดเด่นสุดทุกพันธุ์  สีสันสะดุดตา ออกดอกไว  ให้ผลผลิตช่อดอกมาก ก้านช่อดอกตรง  แข็งแรง  อายุการใช้งานนานทั้งในกระถางและปักแจกัน  หวังรักษาตลาดส่งออกพร้อมรองรับความต้องการตลาดต่างประเทศไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท / ปี

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  พืชกลุ่มกระเจียวและปทุมมา  เป็นไม้ดอกเมืองร้อนที่มีสีสันสวยงาม โดดเด่น สะดุดตา มีรูปทรงที่สง่า มีความคงทนของอายุการออกดอกบนต้นและอายุการปักแจกัน ชาวต่างชาติจึงขนานนามไม้ดอกชนิดนี้ว่าสยามทิวลิป  ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตปทุมมาประมาณ 400 ไร่  แหล่งผลิตใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน เลย ชัยภูมิ และกาญจนบุรี   ถือเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญมีการส่งอออกไปต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้  มีมูลค่าการส่งออก 30 – 40 ล้านบาท / ปี  ในขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการหัวพันธุ์ปทุมมาไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท / ปี

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร  เป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับประเภทเหง้าและอื่นๆ โดยเฉพาะดอกปทุมมาและกระเจียวมากกว่า 500 สายพันธุ์   ถือเป็นแหล่งเพาะสายพันธุ์ได้มากสุดในประเทศไทย  โดยในปี 2538 เป็นต้นมาได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาโดย     ตั้งโจทย์ในการวิจัยไว้ว่าต้องการพันธุ์ที่มีลักษณะแปลกใหม่จากพันธุ์ที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด ทั้งทรงต้น ลักษณะช่อดอก  และสีของดอก  สำหรับใช้ผลิตเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง   เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถนำพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตและชนิดสินค้า  ทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้  จนประสบความสำเร็จได้ปทุมมาพันธุ์ใหม่ขอรับการรับรองพันธุ์จากรมวิชาการเกษตรถึง 4 พันธุ์ซึ่งแต่ละพันธุ์มีลักษะเด่นที่แตกต่างกันไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ปทุมมา 2 พันธุ์แรกเป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้กระถาง คือ ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ปทุมรัตน์ กับ เทพรำลึก  ลักษณะเด่น ช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น  กลีบประดับสีชมพูเข้ม กลีบเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงามและบิดเป็นเกลียว ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 50 – 70 วัน ผลผลิตช่อดอกมาก 3 – 4 ดอก/กอ อายุการใช้งานนาน 4 – 7 สัปดาห์

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมรัตน์กับบัวขาว  ลักษณะเด่น  ช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น  กลีบประดับสีขาวบริสุทธิ์  สวยสะอาดตา เรียงตัวเป็นระเบียบ อยู่ระดับเดียวกับใบ ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง  เหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้ดอกกระถางขนาดกลาง  ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 56 – 62 วัน  ผลผลิตช่อดอก 2 – 3 ดอก/กอ และให้ดอกพร้อมกัน  อายุการใช้งานในกระถางนาน 4 – 5 สัปดาห์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวต่อไปว่า  ส่วนปทุมมาอีก 2 พันธุ์เหมาะสำหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอกปักแจกัน คือ ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 2 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ปทุมรัตน์  กับบัวขาว ลักษณะเด่น ช่อดอกเป็นรูปทรงกระสวย สวยงาม แปลกใหม่  กลีบประดับทั้งส่วนบนและส่วนล่างมีสีชมพู  ดูอ่อนหวาน ให้ผลผลิตช่อดอกมาก 6 – 8 ดอก/กอ  การแตกกอดี ผลผลิตหัวพันธุ์ 5 – 9 หัว/กอ  อายุปักแจกันนานถึง 13 วัน

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 ลักษณะเด่น กลีบประดับแยกชั้นอย่างชัดเจน โดยกลีบประดับส่วนบนสีชมพูปลายกลีบแต้มสีเขียวลายเส้นสีแดง  กลีบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย  กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว ด้านล่างของกลีบมีวงสีน้ำตาลแดง  ก้านช่อดอกตรงและแข็งแรง  ผลผลิตช่อดอก 3 – 7 ดอก/กอ ผลผลิตหัวพันธุ์ 4 – 7 หัว/กอ  อายุปักแจกันนาน 14 วัน

“ปทุมมาทั้ง 4 พันธุ์ใหม่เป็นผลงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่  และความหลากหลายของไม้ดอกไม้ประดับให้กับท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งในรูปของไม้ตัดดอก และไม้กระถาง  โดยไทยมีตลาดส่งออกปทุมมาที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น  เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ อเมริกา และเกาหลี ซึ่งเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร  โทร.053-170100” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว