เตรียมพบกับสวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 300 ไร่ โดยที่ดินผืนนี้ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 10

435

เตรียมพบกับสวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 300 ไร่ โดยที่ดินผืนนี้ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิป