รมว.ศธ. เป็นห่วง สถานการณ์ pm2.5และไวรัสโควิด-19หลังยังขยายวง เตรียมหารือทุกหน่วยงานหามาตรการป้องกัน

143

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการได้สั่งการและมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำหน้ากากอนามัยเบื้องต้น จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว

ขณะเดียวกันได้เชิญทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเข้าประชุมหารือเพื่อหามาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนทุกแห่ง ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ปกครองได้

อีกทั้งในวันที่ 29 ก.พ.ที่จะถึงนี้ จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วย ดังนั้นจึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งเฝ้าระวังและมีระบบคัดกรองนักเรียนอย่างใกล้ชิด เช่น สวมใส่หน้ากากหน้าอนามัยป้องกันโรค มีเจลล้างมือให้บริการ ตรวจวัดไข้นักเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ นายณัฏฐพล ย้ำว่า ยังต้องปฎิบัติการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด้วย โดยเฉพาะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของศธ. หากเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยง จะต้องหยุดดูอาการเป็นเวลา 14 วัน หรือหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ ก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้รับทราบด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน