กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่าสน จว.อุบลราชธานี นักเรียนชอบ ผู้ปกครองฮา คุณครูตั้งใจสร้างสรรค์

391

โรงเรียนบ้านป่าสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มีนักเรียนจำนวน 102 คนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับการแข่งขันมีกรีฑา กีฬา 3 ชนิด มีขบวนพาเหรด และกิจกรรมกายบริหาร 2 ชุด พร้อมมอบเหรียญให้เด็กนักเรียนเก็บรักษาความภูมิใจด้วยหวังว่า การออกกำลังกายคือยาวิเศษและความสามัคคีในเวลา 15.30 น.

อย่างไรก็ตามกิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวเรื่องของการออกกำลังกาย ส่วนผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนเพราะได้เห็นการแสดงของเด็กนักเรียนที่มีทั้งฮา สนุกแบบไร้เดียงสาที่บริบทธรรมชาติมอบให้

ที่สำคัญ ความสำเร็จครั้งนี้ผู้ปกครองบอกว่าต้องมอบให้กับคณะคุณครูทุกคนที่ตั้งใจสร้างผลงานให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาของร่างกาย การเรียนรู้ที่ได้จากการร่วมงานเป็นทีม ระหว่างคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง และนี่คือโรงเรียนบ้านป่าสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ทำดีต้องเชียร์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน