โควิด-19 ฉุดรั้งส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 หดตัวในขณะที่มาตรการ NTMs ยังคงเป็นความท้าทายในระยะยาว

147

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าการส่งออกผลไม้ของไทย ปี 2563 น่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยเฉพาะในจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้อันดับ 1 ของไทย ทำให้มูลค่าการส่งออกผลไม้ไปจีนทั้งปี 2563 จะหดตัวในช่วง -30 ถึง -25% (YoY) (เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในรูปของเงินบาท) อยู่ที่ระดับ 45,500-48,100 ล้านบาท ซึ่งฉุดรั้งให้ภาพรวมการส่งออกผลไม้ของไทยทั้งปี 2563 น่าจะหดตัวในช่วง -24 ถึง -21% (YoY) อยู่ที่ 86,300-88,900 ล้านบาท

นอกเหนือจากปัจจัยชั่วคราวข้างต้นแล้ว ไทยยังต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลกและแนวโน้มมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันใน 4 มิติ คือ การวางแผนการตลาดเชิงรุก การกระจายความเสี่ยงการส่งออกจากการพึ่งพิงตลาดขนาดใหญ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และการขยายโอกาสการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน