SMEs D Bank เยี่ยมกิจการลูกค้า

285

SME D Bank ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการลูกค้า หนุนเข้าถึงสินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย สาขานราธิวาส

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เดินหน้าลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้าธนาคาร

นายภาณุมาศ ชนากานต์ เจ้าของกิจการ บริษัท นูนู๊ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าคลุมผมฮิญาบมุสลิมประดับมุกคริสตัล ที่คงเอกลักษณ์วิธีการปักผ้าแบบโบราณ ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ NUNUH

ธนาคารฯ พร้อมสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ อาทิ สินเชื่อ SME D ยกกำลัง 3 ดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี นาน 3 ปีแรก ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 3 ปี

ขณะเดียวกัน ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานที่เชื่อมโยงมาตรการภาครัฐ สนับสนุนยกระดับผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ณ จังหวัดนราธิวาส