“รักให้เป็น” เริ่มต้นที่ “รักตัวเอง”

155

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” “รักให้เป็น” เริ่มต้นที่ “รักตัวเอง”

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ
ความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี
​ธรรมะที่ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” จากวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำมาฝากในเดือนแห่งความรัก ในโอกาสมาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

​คนเราล้วนปรารถนาความรัก เรียกร้องหาความรักจากคนรอบข้าง จนลืมไปว่า แท้จริงแล้วคนที่จะรักเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเอง ดังที่พุทธศาสนสุภาษิตที่หยิบยกมาไว้เบื้องต้น

​ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสถามพระนางมัลลิกาผู้เป็นพระมเหสีว่า ในโลกนี้ใครคือผู้ที่พระนางรักมากที่สุด ด้วยประสงค์ได้ยินพระมเหสีตรัสว่าเป็นพระองค์ แต่พระนางมัลลิกากลับตรัสตอบว่า คนที่พระนางรักนั้นคือตัวพระนางเอง สร้างความไม่พอใจ น้อยใจให้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างมาก จนนำเอาความนี้ไปตรัสพ้อกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าพระนางมัลลิกานั้นเป็นผู้มีความซื่อตรง เพราะสิ่งที่พระนางตรัสตอบนั้นถูกต้องแล้ว

ในเมื่อตนเป็นผู้ที่รักตัวเองได้ดีที่สุด ก็ต้องรู้ว่าความรักที่ถูกต้องคืออะไร รักแท้คือ รักด้วยเมตตา รักที่มีปัญญา คนที่รักตัวเองย่อมไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัว ไม่นำความทุกข์มาใส่ตัว ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า อย่างนี้จึงเรียกว่ารักตัวเองเป็น

คนรักตัวเองย่อมดูแลร่างกายตนให้แข็งแรง ดูแลจิตใจตนให้เข้มแข็ง คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง จะแสดงออกภายนอกด้วยความอ่อนน้อม และอ่อนโยน เพราะเขามีขันติ และเมตตา

​“คนที่แสดงออกขี้โมโห ที่จริงแล้วข้างในเขาอ่อนแอ จึงต้องแสดงออกภายนอกด้วยการใช้อำนาจไปข่มขู่ผู้อื่น ส่วนคนเข้มแข็งจะแสดงน้ำใจไม่ตรีต่อคนรอบข้าง เหมือนมะตูมอ่อนในแข็งนอก มะกอกอ่อนนอกแข็งใน” พระมหาประนอมกล่าว

ตัวเราเกลียดความทุกข์ รักความสุขฉันใด ผู้อื่นก็เกลียดความทุกข์ รักความสุขเช่นเดียวกันฉันนั้น ในเมื่อเรารักตัวเรา ผู้อื่นก็รักตัวเขา ดังนั้น ก็อย่าได้เบียดเบียนกัน และมอบความรักให้แก่กันบ้างตามโอกาส เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ก็จะนำมาซึ่งสังคมที่อุดมไปด้วยความรักได้

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน