มอบรางวัลคนดีประเทศไทยปีที่ 11 เชิดชูคนทำความดี เสียสละ เพื่อส่วนรวม ขอปรบมือให้

663

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิคนดีฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ 11เชิดชูคนดี ศิลปิน-ดารา และสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 11 ประจำปี 2562” เพื่อเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม พร้อมมอบรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดาราส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และสาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อสนับสนุนแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมการนำเสนอประเด็นที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ให้กับคนในสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย

นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้ร่วมกับบมจ. ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 11 ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก และอาจจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคต หากไม่ได้รับการตระหนัก และการแก้ไข ดังนั้นในปีนี้นอกจากจะมีการมอบรางวัลคนดีประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าบริษัทฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำความดีในสาขาต่างๆ ในปีนี้ได้ต่อยอดมาสู่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ “สาขาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบันได้เห็นภาพความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างจริงจัง

ศิโรจน์ มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

“เมื่อทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน ซีพี ออลล์ ในฐานะภาคเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน เพื่อส่งเสริมการทำความดีในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคมด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับทุกท่านในการกระทำและเผยแพร่ความดี สร้างความตระหนักรู้สู่สังคมต่อไป” นายสุวิทย์ กล่าว

นายสุวิทย์ กล่าวว่า การมอบรางวัลได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลคนดีประเทศไทย จำนวน 2 รางวัลได้แก่

1. คุณทองพูล บัวศรี หรือครูจิ๋ว “ครูข้างถนน” ผู้เป็นฮีโร่ของเด็กเร่ร่อน กว่า 30 ปีที่ทุ่มเท ผลักดัน เบิกทางให้เด็กกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาส สวัสดิการ การศึกษา ตลอดจนทางเลือกในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต

2. คุณอนุ สุขสมอรรถ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดวังน้อย หลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี จนติดเชื้อรา ทำให้ติดเชื้อที่กระเพาะอาหารลามไปจนถึงปอดจนทำให้เสียชีวิต

2. รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 3 รางวัลได้แก่
1. คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็กซ์)
2. คุณภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่)
3. คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (ท็อป)

3. รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 19 รางวัลได้แก่

1. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
2. รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
3. คอลัมน์ข่าวสิ่งแวดล้อม Green Report ช่อง 7 HD
4. รายการ SMART ENERGY สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐ ทีวี
5. รายการสารตั้งต้น สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36
6. รายการ คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life ช่อง TNN16 และ True4U
7. Green Innovation&SD สื่อในเครือผู้จัดการ
8. คอลัมน์ Think หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
9. คอลัมน์กรีนไอเดีย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
10. คอลัมน์ Green Pulse หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
11. พุ่มไม้ใบบัง by narit เดลินิวส์ออนไลน์
12. คอลัมน์ สิ่งแวดล้อม www.thaipost.net
13. เว็บไซต์ ไทยพับลิก้า Thaipublica.org
14. เว็บไซต์ workpointnews.com
15. เว็บไซต์ thestandard.co
16. คอลัมน์ Environment เว็บไซต์ themomentum.co
17. คอลัมน์ Social Issues-Sustainability www.the101.world
18. เพจ Environman
19. เพจ ReReef

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน