กลุ่มสินแร่และวัสดุก่อสร้าง รวมตัวช่วยรัฐบาลกู้เศรษฐกิจ

227

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ในฐานะนายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มเหมืองแร่ระดมพลังรับมือพิษภัยเศรษฐกิจ ร่วมตั้งสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างช่วยรัฐแก้ปัญหาผู้ประกอบการและกอบกู้เศรษฐกิจขาลงเพราะผลกระทบไวรัสอู่ฮั่น

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ในฐานะนายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง เปิดเผยถึง “สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง”ที่เพิ่งจดทะเบียนก่อตั้งว่า เกิดจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการเหมืองแร่กลุ่มหนึ่งกับผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มองสถานการณ์สอดคล้องกันว่าถึงเวลาต้องรวมตัวกันเป็นองค์กรตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทางราชการและเอกชน สามารถเป็นปากเสียงให้กับสมาชิกที่ประสบปัญหาหรือเดือดร้อน และสามารถนำเสนอแนวทางพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจที่เป็นปัญหาแบบองค์รวม ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารจัดการให้กับสมาชิก ให้มีศักยภาพในการประกอบกิจการและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ให้และแลกเปลี่ยนตลาดในปัจจุบันและแนวทางตลาดในอนาคต เพื่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ

นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างกล่าวว่า เรามองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวแน่ ยิ่งมาเจอปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( COVID-19) ในจีนและอีกหลายประเทศรวมทั้งไทย ก็ยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจไทยถดถอยและผู้ประกอบการต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยความยากลำบากมากขึ้น จึงได้รวมตัวกันของภาคเอกชนตั้งสมาคมฯก็เพื่อช่วยคิดช่วยทำ ระดมความคิดเสนอทางออกช่วยแก้ไขปัญหาภาคธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

“นอกจากนี้สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกฎระเบียบ หรือการปฏิบัติบางอย่างจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อนำไปสู่การปลดล็อคต่อไป” ดร.วิจักษ์กล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้ติดเชื้อ 71,230 ราย​ เสียชีวิต 1, 770 คนในพื้นที่ระบาด 29 ประเทศ ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินผลกระทบเศรษฐกิจไทยจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ว่า หากจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายใน 3เดือน ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า1,500ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.6หมื่นล้านบาท

ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างนอกจากดร.วิจักษ์แล้ว ยังมีผู้ประกอบการสินแร่ ผู้ผลิตทราย บริษัทโลจิสติกส์ขนส่งทางบกและทางน้ำ บริษัทเรือต่างประเทศ ผู้ประกอบการหินอุตสาหกรรม ผู้รับเหมาก่อสร้าง และยังมีนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ เป็นเลขาธิการของสมาคมด้วย