หอมแดงออกตลาดแล้ว อากาศดีผลผลิตเพิ่มขึ้น ราคายังดี ที่เพชรบูรณ์

195

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง โดยผลพยากรณ์ การผลิตหอมแดง ปี 2563 หรือปีเพาะปลูก 2562/63 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนธันวาคม 2562) คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 3,058 ไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 2,896 ไร่ (เพิ่มขึ้น 162 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6) ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5,884 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 5,463 ตัน (เพิ่มขึ้น 421 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8)

ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะเดียวกัน ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,942 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 1,903 กก./ไร่ (เพิ่มขึ้น 39 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2) เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย อากาศเย็น ไม่ร้อนอบอ้าวเกินไป เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต

สำหรับต้นทุนการผลิตหอมแดงเฉลี่ยอยู่ที่ 13.36 บาท/กก. อายุการเก็บเกี่ยว 85 – 90 วัน โดยผลผลิตหอมแดงเริ่มออก สู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้ยังคงมีทิศทางดี โดยราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราคา ณ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ) หอมแดงสด ที่ยังไม่มีการตาก ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12 บาท/กก. ในขณะที่ หอมปึ่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19 – 22 บาท/กก. ซึ่งจะเก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บเป็นเวลาประมาณ 12 วัน

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไว้และแขวนตากในโรงเรือนเพื่อขายเป็นหอมปึ่ง ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่าการเก็บเกี่ยวแล้วขายสด ส่วนด้านการซื้อขายหอมแดง จะมีพ่อค้าในท้องถิ่น พ่อค้ารายย่อย พ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อหอมแดงสดจากเกษตรกร แล้วนำไปแขวนตากในโรงเรือน ส่วนพ่อค้ารายใหญ่จะรับซื้อหอมแดง เพื่อส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น​​​​​​

ไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12)

ด้านนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) กล่าวว่า สถานการณ์ราคาหอมแดงในปีนี้ถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเกษตรกร อาจจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นในรอบการผลิตถัดไป เนื่องจากราคาสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถาพพื้นที่และความต้องการตลาด ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกร หรือท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิตหอมแดง สามารถสอบถามได้ที่ สศท.12 โทร. 056 803 525-6 Email: zone12@oae.go.th

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน