พีไอเอ็มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา

128

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จับมือ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อกลงความร่วมมือทางการศึกษา โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี (ที่ 4 จากขวา), อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม (ที่ 3 จากขวา) และ คุณกนธีร์ ติรวิภาส กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย), คุณหยาง ฟาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานร่วมลงนามในครั้งนี้

สำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งให้ความรู้ ฝึกอบรม โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างบุคลากรมืออาชีพที่ตรงกับความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โรโบติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ

อีกทั้งยังสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในสายอุตสาหกรรมหรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 2563 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ