แจ้งจับเจ้าสัวพันล้าน “มนตรี มังกรกนก“

232

ร้อนระอุวันวาเลนไทน์ กอ.รมน. แจ้งจับ “มนตรี มังกรกนก” เจ้าสัวพันล้าน ครอบครองพื้นที่ป่าอุทยานเขาแหลม เกือบ 200 ไร่

14 ก.พ.63 / พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน.นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และคณะเจ้าหนัาที่ ได้เข้าร่วมการออกตรวจปราบปราม การกระทำผิด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี

พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจาก นายมนตรี มังกรกนก ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงศ์ช่าง จำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 1 พันล้านบาท กับพวกรวม 6 คน ประกอบด้วย ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก นางสาวศิริกุล มังกรกนก นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก นายภูริพงศ์ มังกรกนก นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี เป็นตัวการ ได้ให้นายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ และนายวันชัย นวลขำดีแท้ ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน โดยเจ้าสัวมนตรีฯกับพวกที่เป็นตัวการ ให้นายศักดิ์ชัยฯ และนายวันชัยฯเป็นตัวแทน ไปนำชี้ตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ของคนอื่น แล้วครอบครองเปลี่ยนชื่อมาเป็นของตัวเอง

ทั้งนี้ นายมนตรีฯกับพวกได้แอบนำรายชื่อดังกล่าว เข้าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี แต่คณะกรรมการฯมีมติไม่รับรอง เพราะที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ให้ช่วยเหลือราษฎรเดิม ผ่อนปรนให้อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในที่เดิม ก่อนหรือหลังประกาศเขตสงวนหวงห้ามครั้งแรก และต้องทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุปันด้วย

สำหรับบุคคลภายนอก ที่มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธ์มาจากราษฎรเดิม ไม่ได้รับประโยชน์ หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนปรนในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ดังกล่าว และการกระทำการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 นั้น ทำให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่มเติมจากการขายไป หรือโอนไป เกิดวัฐจักร การบุกรุกป่าไม่มีสิ้นสุด เป็นการกระทบกระเทือน ต่อการรักษาป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักเกณฑ์ด้านป้องกันทรัพยากรป่าไม้ หรืออื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 บัญญติไว้ว่า การ กระทำใดๆ ที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเฉียบขาด

พันเอกพงษ์เพชร กล่าวว่า หลังจากคณะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนครบแล้ว วันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้เดินทางมาตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าวในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลม บ้านลิเจีย หมู่ที่ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ขณะตรวจยึดแปลงที่ดินดังกล่าว ไม่พบผู้ใดอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินดังกล่าว ดังนี้

1.นายมนตรี มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้จำนวน 45 ไร่ 31 ตารางวา

2.ดร.นางปัญจรัตน์ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 47 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

3.นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 26 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา

4.นางสาวศิริวรรณ มังกรกนก ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 46 ไร่ 96 ตารางวา

5.นายไพรัชญ์ ปัญจรันต์มนตรี ตรวจยึดรังวัดแปลงที่ดินได้ 25 ไร่ 2 งาน 75 ตาราวา

6.นายภูมิพงษ์ มังกรกนก 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา

อย่างไรก็ตามสรุปรวมทั้งหมด 197 ไร่ 1 งาน 75 ตาราวา จึงได้บันทึกบันทึกเรื่องราวนำ ส่งพนักงานสอบสอนสภ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สืบสวนสอบสวน ติดตามหาตัวนายมนตรี มังกรกนก กับพวกรวม 6 คน รวมทั้งนายศักดิ์ชัย บัณติอินทร์ นายวันชัย นวลขำดีแท้ ผู้สนับสนุน มาดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐานยึดถือ ครอบครอง ในที่ดินของอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 2 ล้านบาท

พันเอกพงษ์เพชร กล่าวว่าคณะเจ้าหน้าที่ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 (1) กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 2562ได้ติดป้ายประกาศ ห้ามมิให้ นายมนตรี มังกรกนก กับพวกหรือบุคคลใด กระทำการใดๆในที่ดินแปลงดังกล่าว จนกว่าคดีถึงที่สุด หากฝ่าฝืนประกาศต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ และค่าปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะยุติการกระทำนั้น

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน