ปังอีกแล้ว! งานประกวดบรรจุภัณฑ์แห่งปี “ไทยสตาร์ แพคเกจจิ้ง อวอร์ด 2020” กสอ. ท้าพิสูจน์นักครีเอทไฟแรง ส่งผลงานประกวด ภายใน 30 เม.ย. ศกนี้

441

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รุกสร้างแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ผ่านโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 “ThaiStar Packaging Awards 2020” พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนรางวัลพิเศษ จาก 4 หน่วยงาน ชิงรางวัลรวมมูลค่า 319,000 บาท ผู้ชนะเตรียมต่อยอดส่งไปประกวดระดับเอเชีย และระดับโลก ต่อไป เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563

นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย หรือ Thai Star Packaging Awards มาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 43 แล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนผู้ประกอบการให้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นายเจตนิดิฐวัฒน์กล่าวว่าโครงการการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน”โดยแบ่งประเภทของการประกวด ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. นักเรียน – นักศึกษา 2.บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน 3. นักออกแบบอิสระ โดยประเภทนักเรียน – นักศึกษา และนักออกแบบอิสระ

ส่วนเป้าหมาย จะต้องผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง โดยส่งเข้าประกวด ชิงรางวัลรวมมูลค่า 255,000 บาท

สำหรับปีนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับนักเรียน – นักศึกษาเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น
85,000 บาท

ขณะเดียวกัน บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน ให้ส่งผลงานที่มีวางจำหน่ายแล้วในท้องตลาด เพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 3. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. สื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย 5. วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand) สนับสนุนรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 34,000 บาท และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) สนับสนุนรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท

ขณะที่สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สนับสนุนรางวัลสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท และรางวัลพิเศษสำหรับผลงานของนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท

ทั้งนี้ กสอ. ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วให้ได้รับรางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด (Thai Star President’s Award) อีกจำนวน 1 รางวัล

“ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ทั้งในด้านของรูปแบบสินค้าที่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และในด้านของ “บรรจุภัณฑ์” ที่จะต้องโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อสินค้าเร็วขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดีขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่าง สร้างการจดจำและสื่อสารเอกลักษณ์สู่ผู้บริโภคได้ ตลอดจนทำหน้าที่รวบรวม ปกป้อง คุ้มครองสินค้า ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไป “นายเจตนิพิฐ กล่าว

สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคเอเชีย (Asia Star Awards 2020) และระดับโลก (World Star Awards 2021) ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย โทรศัพท์ 061 423 4926/ 0 2391 5176 หรือ เว็บไซต์ https://www.thai-idc.com

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน