อื้อฮือ…อีก3เดือนค่าครองชีพครัวเรือนลดลงต่ำสุดในรอบ 72 เดือน คนไทยจะอยู่กันอย่างไร…?

178

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ เดือนม.ค. 63 ร่วงต่ำสุดในรอบ 6 ปี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มเติมความเสี่ยงต่อการครองชีพของครัวเรือนไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 72 เดือน โดยครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นในเกือบทุกมิติการครองชีพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายได้และการจ้างงานที่สัญญาณการเลิกจ้างยังอยู่ในสัดส่วนที่สูง และประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายหมวดสินค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จะเผชิญความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น หลังจากที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อย่างการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและปัญหาภัยแล้งด้วยแล้วนั้น ก็น่าจะส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนไทยชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ดี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. น่าจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน