มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ครบรอบ 18 ปี

285

มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จัดพิธีทำบุญครบรอบ 18 ปี โดยท่านสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 12 และ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมและตัวแทนผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.)รุ่นที่ 1-6 เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00-09.00 น. ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ